colors
spacer Groep C spacer Noel Slangen spacer Contact
 
Modellen van C  
spacer spacer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
spacer spacer
 
lijn  

Als een bedrijf of organisatie nood heeft aan nieuwe ideeën of creatieve oplossingen, zit het er dik in dat er een brainstorm wordt georganiseerd. De praktijk wijst echter uit dat hooguit een kwart van de brainstorms ook echt iets oplevert. Daarom ontwikkelde Groep C het breinlabo, een gloednieuw concept met een uitgebreid en gevarieerd arsenaal aan technieken en een gegarandeerd rendement.

 
   
Wat je kan lezen in dit deel:

A. Waarom werkt een breinlabo beter dan een brainstorm?
• Hoe komt het dat brainstormen zo weinig rendeert?
• Hoe zorgt een breinlabo ervoor dat iedereen betrokken blijft?
• Waarom houdt een breinlabo de deelnemers frisser?
B. Hoe zoek je naar ideeën en inzichten?
• Hoe denk je in krantenkoppen?
• Hoe ontstaat een kernboodschap?
• Waarom lijkt de fusiontechniek op creatief koken?
C. Hoe verkrijg je structuur en stel je prioriteiten?
• Wat maakt een top 3 zo handig?
• Wat doe je met 100 euro als je keuzes moet maken?
• Hoe test je ideeën op relevantie?
D. Hoe organiseer je een breinlabo?
• Hoe bereid je een breinlabo voor?
• Wat is de juiste mix van technieken?
• Hoe ga je om met verschillende types deelnemers?

 
lijn  
A
 
   

Brainstorms hebben hun merites. Iedereen maakte wel al eens een brainstorm mee die een geweldig idee opleverde. Je vergeet dan al snel dat de drie vorige brainstorms vruchteloos en dus tijdverspilling waren. Groep C ontwikkelde een totaal nieuw concept dat de merites van brainstorms combineert met gegarandeerde resultaten: het breinlabo.

 
   

Het geniale aan het concept van de brainstorm is dat het immuun is voor kritiek. De ene keer werkt het, de andere keer niet. De onberekenbaarheid is immers inherent aan het concept en iedereen aanvaardt dat gemiddeld slechts een kwart van de brainstorms succesvol is. Vreemd, eigenlijk, want met een auto die maar één op de vier keer start neem je toch ook geen vrede? 

Een breinlabo zit fundamenteel anders in elkaar en levert daardoor wel altijd resultaten op. De essentie ervan kun je in drie woorden vatten: maximale, gefocuste creativiteit. Dat maakt meteen ook duidelijk wat een breinlabo precies is en waarom het zoveel beter werkt dan een brainstorm.

De vier breinlabovelden
Hoe ontstaat een idee? Het kan eigenlijk maar op vier manieren: in groep of individueel en anoniem of publiek. Het assenstelsel van die twee tegenstellingen vormt vier kwadranten waarin ideeën kunnen worden geboren. Dat zijn de vier breinlabovelden.

Als je voor een wit blad papier of een nieuw document van een tekstverwerker zit, denk je op een andere manier na dan wanneer je in groep naar ideeën zoekt. Bovendien draait het brein van sommigen in groep op volle toeren, terwijl anderen dan juist dichtklappen. Ze hebben misschien wel de beste ideeën, maar missen de gave of het lef om ze in de groep te gooien. Veel mensen zijn immers bang om zich belachelijk te maken. Die angst verdwijnt als sneeuw voor de zon als hun bijdrage ook anoniem kan blijven.

Brainstorm is eendimensionaal
Het valt nu meteen op dat een brainstorm slechts één van de vier velden dekt, met name dat van het kwadrant groep-publiek. Een brainstorm verloopt immers altijd in groepsverband en de ideeën worden publiek geuit. Je hoort vaak beweren dat dit de meest vruchtbare manier van werken is. Maar nog afgezien van het feit dat de meeste brainstorms helemaal niets opleveren, halen heel wat factoren deze stelling onderuit.

Mensen zijn geneigd om hun formele of informele leider naar de mond te praten. In elke groep is er wel iemand de baas en de anderen voelen er weinig voor om die tegen zich in het harnas te jagen. Het leven houdt immers niet op na de brainstorm en men moet doorgaans ook achteraf met elkaar blijven samenwerken. De groepsdruk zorgt er meestal ook voor dat de deelnemers naar een consensus streven. Dat is dodelijk voor de creativiteit en sluit de vaak uiterst waardevolle input van dwarsliggers uit. Zoals gezegd functioneren sommige mensen ook minder goed in een groep of klappen ze zelfs helemaal dicht. Anderen hebben dan weer juist de neiging om het hoogste woord te voeren en vinden hun eigen ideeën per definitie de beste. In het zogenaamd losse, stimulerende klimaat waarin een brainstorm voor een stortregen van ideeën zou moeten zorgen, duiken juist een hoop barrières voor creativiteit en vondsten op. 

Archimedes in zijn bad, Newton onder zijn appelboom en elk bedrijf dat ooit een bloem van een idee uit zijn ideeënbus plukte weten het wel: het veld waarop een brainstorm woedt, is niet alleenzaligmakend.

Breinlabo zorgt voor kruisbestuiving
Een breinlabo integreert de vier velden in één enkel systeem en stimuleert de kruisbestuiving tussen de verschillende velden. Dat doen we gewoon door tijdens een sessie regelmatig van veld te veranderen. Je beperkt je niet mordicus tot de volledige groep, maar geeft de deelnemers nu en dan een taak waaraan ze een kwartier of een half uurtje apart of in een subgroep kunnen werken. Dit 'huiswerk' wordt vervolgens aan de volledige groep voorgelegd, waarna iedereen erop kan inspelen.

Bij gevoelige onderwerpen of in een omgeving met een sterke interne concurrentie, kunnen de resultaten van individuele taken ook eerst in een subgroep worden besproken. Ze worden dan achteraf door de volledige groep niet met één persoon geïdentificeerd. Zo ontstaat er ook een kruisbestuiving tussen de velden groep-anoniem en groep-publiek. Je kunt de resultaten van individuele taken natuurlijk ook meteen aan de volledige groep presenteren. Zorg er dan wel altijd voor dat de deelnemers vooraf weten of dat al dan niet anoniem zal gebeuren.

De ideeëncurve
Het alvast naar Aardse normen gigantische brein van Homo sapiens is een echte energievreter. Daardoor kunnen ook gezonde mensen die de hele dag amper bewegen 's avonds toch doodop zijn. Iedereen die wel eens een lange vergadering moet doorworstelen weet hoe afmattend dat kan zijn.

Van denken word je moe, net zoals van bewegen. Maar terwijl de vermoeidheid groeit naarmate je meer beweegt, raak je niet automatisch meer vermoeid door harder of langer na te denken. Het brein is geen spier. Mentale vermoeidheid is niet in de eerste plaats gekoppeld aan de intensiteit of de duur van je breinactiviteit, maar wel aan de manier waarop je hersens aan het werk worden zet. Een brainstorm put uit. Een breinlabo houdt de kopjes fris.

Brainstorm put uit
Een bedrijf wil met enkele acties zijn imago opkrikken. Om een vijftal doeltreffende acties te zoeken, roept de CEO het communicatieteam en enkele salesmedewerkers samen voor een brainstorm. Het eerste uur levert een reeks voorstellen, ideetjes en invallen op. Het tweede uur komen vooral de communicatiedirecteur en zijn creatieve medewerker af en toe nog met iets nieuws op de proppen. Maar het derde uur valt de boel stil. De ideeën komen niet meer en verschillende deelnemers hebben hoofdpijn. De brainstorm is uitgeraasd.

De mentale vermoeidheid die na verloop van tijd in elke brainstorm toeslaat, is een onvermijdelijk gevolg van de intensiteitscurve van aandacht en denkpatronen. Mensen putten uit hun eigen voorkeuren en ervaringen, maken associaties, voelen zich gefrustreerd als hun ideeën het niet halen en raken uiteindelijk door hun voorraad associaties heen. Het is de stilte na de brainstorm. Er borrelen geen ideeën meer op. 

Breinlabo houdt de kopjes fris
Een breinlabo maakt optimaal gebruik van de manier waarop mensen hun denkintensiteit doseren. We werken immers met een arsenaal aan creatieve oefeningen waarmee de deelnemers telkens vanuit een andere invalshoek ideeën zoeken en structureren. Door regelmatig tussen deze breinlabotechnieken te switchen, blijven de aandacht en de denkintensiteit hoog. Men zoekt bijvoorbeeld gedurende een kwartier individueel naar krantenkoppen over het slechtste nieuws dat de organisatie kan overkomen. Vervolgens stelt iedereen zijn drie beste resultaten voor. En vervolgens stapt men over naar een oefening waarbij iedereen uit de oogst zijn top drie van meest te vrezen problemen maakt. Door de afwisseling worden onze hersenen telkens opnieuw geprikkeld. Er treedt daarom veel minder mentale vermoeidheid op en de ideeënstroom valt niet droog.

Twee basisprincipes
Aan de basis van elk breinlabo liggen twee principes: het principe van de omgekeerde trechter en het principe dat er steeds van buiten naar binnen wordt gedacht. Beide principes zijn onverzoenbaar met een klassieke brainstorm, maar verklaren in hoge mate waarom een breinlabo veel beter werkt en altijd nuttige output oplevert.

De omgekeerde trechter
Een brainstorm werkt als een trechter of zou dat toch moeten doen. Je begint ideeën te spuien, giet die allemaal in een trechter om ze te verfijnen en hoopt dat er uiteindelijk iets bruikbaars uitkomt. Bij een breinlabo zal bijvoorbeeld begonnen worden met een creatieve techniek waarbij alle deelnemers eerst de grootste uitdagingen vastleggen en dan de voorwaarden waaraan een oplossing moet voldoen.

In een breinlabo zoek je nooit in het wilde weg, maar altijd gericht. Terwijl een brainstorm elke focus mist en zelfs afwijst, gaat een breinlabo steeds uit van duidelijke vragen en opdrachten waarnaar keer op keer wordt teruggegrepen. De doelstelling wordt nooit uit het oog verloren. Tijdens een breinlabo zal de creativiteit het uitgangspunt wel verbreden, maar het versmalt nooit tot één enkel idee. Dit noemen we het principe van de omgekeerde trechter. Na elke oefening wordt echter opnieuw gefocust, zodat ook de volgende oefening aan het principe beantwoordt.

Van buiten naar binnen denken
Tijdens een breinlabo kijken de deelnemers naar de eigen situatie met de ogen van een buitenstaander, zoals een potentiële inwoner van de regio of een nieuwe klant. Dit vereist een hoge graad van empathie, waarover lang niet iedereen beschikt. Een breinlabo maakt dan ook gebruik van technieken om de empathie te bevorderen. Men wordt verplicht om van buiten naar binnen te kijken. Bij de krantenkoptechniek bekijk je de organisatie met de blik van een kritische buitenstaander, terwijl bij andere technieken we redeneren vanuit de logica van een concurrent of een belegger. Op die manier stimuleert het de deelnemers ook om abstractie te maken van concrete problemen en alles van op een grotere hoogte te overschouwen. Zo blijven ze niet steken in details, maar hebben ze oog voor the bigger picture en pakken ze uit met andere, meer fundamentele oplossingen. Een breinlabo stimuleert de creativiteit via nieuwe denkprocessen.

pijltje spacer Waarom werkt een breinlabo beter dan een brainstorm?
pijltje   Hoe zoek je naar ideeën en inzichten?
pijltje   Hoe verkrijg je structuur en stel je prioriteiten?
pijltje   Hoe organiseer je een breinlabo?
 
   
top  
lijn  
  spacer  
 
   
spacer